Kundcase från Linköping Konsert & Kongress: Linköpings Kommunfullmäktige

Linköpings kommunfullmäktige - En smittsäker lösning

När Coronapandemin slog till med full kraft i mars gick Linköpings kommunfullmäktige ner till reducerad bemanning under sammanträdena för att minska risken för smittspridning av covid-19. Endast 41 av de ordinarie 79 ledamöterna samlades under våren. Men för att kunna avhandla fler ärenden och de som har fått vänta tog partiernas gruppledare och kommunfullmäktiges presidium den 10 augusti beslut om att åter gå upp till full styrka redan till sammanträdet i augusti. För att kunna genomföra ett säkert sätt flyttades sammanträdena under hela hösten från stadshuset till den rymliga lokalen Garden på Linköping Konsert& Kongress.

Visit Linköping & Co tog fram en gedigen riskanalys och säkerhetsplan för att identifiera vilka åtgärder som behövde göras för att minska risken för smitta. Kommunfullmäktiges ledamöter fick exempelvis en egen separat ingång som skyltades upp tydligt och åhörare/allmänhet togs in en annan väg. Riskgruppsledamöter fick sitta på en balkong i anslutning till lokalen för att kunna delta i mötena på samma villkor som övriga ledamöter. Fika serverades i en rymlig lokal med flera fikabufféer för att undvika köbildning. Ledamöterna fick separata toaletter tilldelade och dessa spritades en gång i timmen under sammanträdena.  

Att hitta en smittsäker lösning för alla delegater i kommunfullmäktige att mötas var ett viktigt steg i att upprätthålla de demokratiska principerna även under pandemin. De sammanträden som hittills genomförts, inklusive ett tolvtimmars maratonmöte om den kommunala budgeten, har fortlöpt på ett mycket välfungerande sätt för alla inblandade.

ikon_citat Vi är oerhört nöjda med hur väl det fungerat! Vi har mycket bättre smittskydd nu med hel styrka i Linköping Konsert & Kongress än vad vi hade med halv styrka i stadshuset under våren. Och betydelsen av den proffsiga, varma och engagerade personalen på Konsert & Kongress kan alltså inte överskattas!

Lars Vikinge
Linköpings Borgmästare

Kundcase Kommunfullmäktige Linköping

Ledamöter fick en egen separat ingång som skyltades upp
tydligt och åhörare/allmänhet togs in en annan väg.

Kundcase Kommunfullmäktige Linköping

Riskgruppsledamöter fick sitta på en balkong i anslutning till lokalen
för att kunna delta i mötena på samma villkor som övriga ledamöter.

 

Linköpings kommun

Arrangerades: september 2020Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta mig och berätta om ditt nästa möte!

kontaktperson-lotta-hoffsten

Lotta Hoffsten
Telefon: 013-190 00 15
E-mail: charlotta.hoffsten@konsertkongress.se

Se fler kundcase

 

Publicerades: 28 oktober 2020