Vi bygger om för framtida upplevelser

Har du funderat på varför det är byggställningar på Linköping Konsert & Kongress? Jo, vi renoverar och utvecklar för att kunna erbjuda fler och bättre upplevelser i framtiden.

Helhetsupplevelsen och förbättrade flöden, med hållbarhet, energieffektivisering och trygghet i fokus. Det är målbilden när Linköping Konsert & Kongress nu ska få ett rejält lyft i ett ombyggnadsprojekt i samarbete mellan det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter och oss på Visit Linköping & Co.

Varför renoverar ni?
Konsert & Kongress byggdes redan 1987 som ett Folkets Hus och genom åren har miljontals gäster besökt lokalerna för att avnjuta en konsert eller för att delta i exempelvis en konferens eller en galamiddag. Tiden har dock satt sina spår och anläggningen är i behov av en ombyggnad för att möta de förväntningar som ni som gäster har på en modern konsert- och kongressanläggning.

Vad ska göras?
I den första fasen av ombyggnadsarbetet omfattas ett flertal olika projekt där det största är byte och lyft av glastaket i innergatan för att skapa mer rymd och bättre energieffektivitet. Utöver detta genomförs projekt kopplat till belysning, larm, akustik, reception osv. Dessa projekt kommer att pågå fram till september i år.

Parallellt går startskottet för ett arbete på lite längre sikt med att se över andra delar av anläggningen för att höja själva gästupplevelsen genom att skapa inbjudande miljöer, höja det visuella intrycket och ta fram nya koncept för mat och dryck på fler platser i anläggningen för att minska köer och få till ett bättre flöde. 

Vad betyder ombyggnaden för mig som konsertbesökare?
Ombyggnaden möjliggör en förbättrad helhetsupplevelse vid våra konserter. Publikflödena förbättras och vi kan erbjuda ett större och mer varierat utbud av mat och dryck på fler platser i anläggningen. Du kommer att märka att hela anläggningen fått en ”facelift” med mer inbjudande miljöer och höjt visuellt intryck. Under själva byggtiden fram till september kommer alla planerade konserter att kunna genomföras då de oftast genomförs kvälls- och helgtid då inget byggarbete pågår. Crusellhallen ligger dessutom i en del av huset som inte påverkas.

 

Vad betyder ombyggnaden för mig som konferensbokare?
Redan i höst kommer vi att kunna erbjuda en uppgraderad fastighet med fokus på hållbarhet och säkerhet, samt en förbättrad kundupplevelse med nya möjligheter för ditt möte. Du kommer att märka att hela anläggningen fått en ”facelift” med mer inbjudande miljöer och höjt visuellt intryck. Förbättrad akustik i konferensrummen, eluttag vid stolarna i Crusellhallen och förbättrad brandsäkerhet där onödiga utrymningar undviks är andra exempel på åtgärder som vi genomför efter feedback på våra kunder.

Hur lång tid tar det?
Det är ett arbete som pågår under flera år, men den första fasen inleddes i april och pågår fram till september. Projektet kommer att genomföras i etapper och så mycket som möjligt av arbetet kommer att förläggas under perioder med låg beläggning, exempelvis sommartid.

Fakta om ombyggnaden: 
I korthet kommer följande ombyggnationer att ske under april-september i år: 

  • Glastaket i innergatan kommer att bytas ut mot ett mer energieffektivt alternativ, samt lyftas för att skapa mer rymd och ett mer behagligt inomhusklimat. Energiförlusterna bedöms i och med detta minska med 81 000 kWh per år, vilket motsvarar förbrukningen för fyra normalstora villor. 

  • Samtlig belysning i fastigheten kommer att bytas ut mot energieffektiva alternativ i form av LED. Totalt ska cirka 1000 enheter bytas, vilket kommer att halvera energiförbrukningen.. 

  • Receptionen vid huvudingången kommer att byggas om till en flexibel publik yta som kan ha olika funktioner - exempelvis som bar/servering vid konserter eller som utställningsyta.  

  • Eluttag kommer att monteras vid stolarna i Crusellhallen för att möjliggöra laddning av telefon och dator. 

  • Förbättrad brandsäkerhet

  • Grundlig utredning av akustiken i konferenslokaler

  • Visit Linköping & Co har dessutom beviljats stöd av Westman Wernerska stiftelsen för inköp av nya möbler och installation av en ny ljusanläggning i Crusellhallen.


Nyfiken på konferens i de uppdaterade lokalerna?

Tveka inte att kontakta någon av våra projektledare så ser de till att ditt kommande evenemang blir en succé!