Visit Linköping & Co inför väskförbud på Konsert & Kongress och Saab arena

Uppdatering 14 nov 2023

Den 1 november i år fattade Polismyndigheten i Sverige beslut om väskförbud när det gäller större evenemang med hänvisning till det rådande säkerhetsläget och den höjda terrornivån i landet. Initialt fattade Visit Linköping & Co beslut om i princip totalt väskförbud på Linköping Konsert & Kongress och Saab arena. I dialog med Polisen öppnar nu Visit Linköping & Co upp för att små väskor (mindre än en A4) får tas med på vissa evenemang på dessa arenor. Förutsättningen är dock att besökaren går med på att väskan söks igenom. 

På enstaka evenemang kan dock fullt väskförbud råda och det är därför viktigt att du som evenemangsbesökare håller dig uppdaterad på vad som gäller på just ditt evenemang. Information kommer att läggas ut på evenemangsidan för respektive evenemang på www.visitlinkoping.se, www.konsertkongress.se och skickas ut via mejl några dagar innan evenemanget till biljettköparna. 

Frågor och svar

Varför införde ni väskförbud på evenemang på Linköping Konsert & Kongress och Saab arena?

Vårt beslut bygger på polisens beslut om väskförbud på stora evenemang som grundar sig i den ökade terrorhotnivån i Sverige. Eftersom båda dessa arenor är stora arenor där det ofta pågår flera evenemang samtidigt, har vi för publikens säkerhets skull valt att tillämpa polisens beslut på publika evenemang. 

Vilka väskor får tas med till ett evenemang på Konsert & Kongress och Saab arena?

Personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in på evenemanget och personer med barn som har behov av skötväska kan alltid ta med dessa väskor in på evenemang. Dock kommer väskorna noggrant att genomsökas och kontrolleras utanför entrén. 

På de flesta evenemang, dock inte alla, får också små handväskor tas med in. Storleken får inte överstiga A4-storlek. Även dessa kan komma att kontrolleras och genomsökas.

Hur vet jag vad som gäller kring små väskor på just mitt evenemang?

Kika på respektive evenemang på visitlinkoping.se eller konsertkongress.se. Där framgår vad som gäller om små handväskor på varje evenemang. Denna information uppdateras några dagar före evenemanget. Ett mejl skickas också ut till alla biljettköpare några dagar före evenemanget om vad som gäller. Det allra bästa för att vara helt säker är att helt undvika att ta med en liten handväska. 

Varför har ni ändrat reglerna kring små väskor?

När det kommer den här typen av förbud är det vanligt att reglerna förtydligas och anpassas efterhand när Polisen för dialog med evenemangsarrangörer i takt med att erfarenheter från evenemang kommer in. I  samråd med Polisen har vi därför kommit fram till att det är möjligt att, av praktiska skäl och bekvämlighetsskäl för våra besökare, tillåta små väskor. 

Får jag lämna min väska i garderoben?

Nej tyvärr. 

Varför väljer ni att genomföra detta? Det krånglar till det väldigt för mig och andra besökare på evenemang.

Vi har full förståelse för att det innebär en del olägenheter och kräver mer planering för vår publik. Det som är viktigt att komma ihåg är att vi genomför detta baserat på ett myndighetsbeslut från Polisen och syftet är att skapa trygga evenemang för våra besökare. 

Gäller det journalister?

Nej, journalister omfattas inte av definitionen publik och kommer därmed inte omfattas av beslutet.

Vad gäller på andra arenor i Linköping?

Olika arenor kan omfattas av reglerna på olika sätt, vi rekommenderar därför att du alltid kollar upp med aktuell arrangör om vad som gäller före evenemanget.