Klarinettkvintetter

Kammarmusik med SON i Linköping. I kammarmusiken kommer man både musiken och musikerna nära. Möt musiker ur SON i program som de själva valt.

Konserten ges i Crusellhallen i Linköping, med begränsad publik och gles sittning för allas trygghet.

Mikael Wenhov violin
Mohamed Sharara violin
Jenny Augustinsson viola
Florian Erpelding cello
Álvaro Pastor Jiménez klarinett

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
​Klarinettkvintett B-dur (KAnh91) (Completed by Robert D. Levin) (1787)
Allegro

Det är inte ovanligt att tonsättare lämnar påbörjade verk ofullbordade. Skälen kan vara många, i synnerhet hos en så produktiv tonsättare som Mozart: självkritik, tidsbrist, andra verk som pockar på uppmärksamhet. Varför han inte fullbordade första satsen till en Klarinettkvintett i B-dur, vet man inte – och kanske fullbordade han den ändå. Det bevarade manuskriptet slutar tvärt längst ner på sidan, som om det skulle ha kunnat finnas en fortsättning på nu förlorade ark. Nu finns det bra 93 takter kvar, resten av satsen har i detta fall fullbordats av Robert D. Levin. Länge ansågs denna allegrosats ha skrivits 1787, alltså två år före den faktiskt fullbordade, fyrasatsiga Klarinettkvintetten i A-dur (K581), men senare undersökningar av vattenstämplar etc på notpapperet visar att den snarare skrevs 1790-91, och alltså skulle ha blivit hans Klarinettkvintett nr 2. I alla händelser kan man utgå från att även detta verk skrevs för hans favoritklarinettist och frimurarbroder Anton Stadler.

Max Reger 1873-1916
Klarinettkvinett A-dur op 146 (1916)
Moderato ed amabile
Vivace
Largo
Poco allegretto

När tonsättare skriver kammarmusik för en blåsare och tre-fyra stråkar, ligger det nära till hands att blåsaren får en solistisk roll, och att musiken blir någon storts concertino. Men Max Reger var medveten om risken och gjorde vad han kunde för att sammansmälta alla instrumenten i ett moget och fulländat kammarmusikverk. Reger skrev sin Klarinettkvintett under sitt sista levnadsår, och det blev hans allra sista kammarmusikverk – nu visste han verkligen vad han gjorde. De fyra satserna är nära släkt med varandra genom likartat tematiskt material, däremot är satsernas karaktär mycket olika. I första satsen (älskvärt) kan man njuta av intima diskussioner mellan violin och klarinett. Andra satsen är ett scherzo i b-moll, men känns ändå måttligt. Den undersköna långsamma satsen går i E-dur. Finalen utvecklas till ett tema med variationer. Det är ett mycket intensivt och intimt verk, fullt av romantisk lidelse.

150 kr
19/09
Linköping Konsert & Kongress

Praktisk information

Insläpp: 30 minuter innan konsertstart
Längd: ca. 60 minuter
Paus: Nej
Lokal: Crusellhallen. Se sittplatskartan för Crusellhallen här.
med begränsad publik och gles sittning för allas trygghet.
Om Linköping Konsert & Kongress: Tillgänglighet

Vi kommer inte ha någon servering i samband med denna konsert.

OBS!
Garderob:
 Ytterkläder får ej tas med in på konserten.
Rök- och pyrotekniska effekter: kan förekomma under denna föreställning
Tid/Konsertlängd: De tider som anges är endast cirkatider. Exakt sluttid kan inte garanteras.
Med reservation för ändringar.

Vi vill uppmärksamma dig på att under evenemanget kan fotografering av evenemangsbilder komma att ske, i syfte att informera om Visit Linköping & Co:s verksamhet. Bilderna används i Visit Linköping & Co:s kanaler: webbplatser (www.visitlinkoping.se och www.konsertkongress.se) och sociala medier. Om du som person figurerar på bilder och vill invända mot detta ber vi dig att kontakta dataskydd@visitlinkoping.se

Kommunikationer & Boende

Hitta hit

Linköping Konsert & Kongress ligger centralt i Linköping, en kort promenad från Resecentrum. Hit tar du dig enkelt och miljövänligt med buss eller pendeltåg, se www.ostgotatrafiken.se för tidtabeller. Från många delar av staden är det dessutom promenadavstånd till oss. Om du har bil finns ett fåtal parkeringsplatser utanför huvudentrén och större parkeringar vid Katedralskolan och P-hus Baggen.

Boende i Linköping

Det finns gott om hotellboenden i centrala Linköping, på nära avstånd till arenan.
Här kan du hitta förslag på boende>>