Green Key

Linköping Konsert & Kongress
- regionens första Green Keycertifierade anläggning.


År 2013 mottog Linköping Konsert & Kongress den internationella miljöcertifieringen ”Green Key”. En viktig del som visar bolagets ambitioner för att människor ska kunna mötas med så liten inverkan på miljön som möjligt. ”Green Key” är en miljömärkning för bland annat hotell och konferensanläggningar som är väl etablerad internationellt och ställer krav på anläggningen miljöarbete och miljöutbildning för personal.

Om Green Key
Green Key är en internationell miljömärkning där anläggningen ska uppfylla internationellt fastlagda kriterier, särskilt anpassade till logiverksamheter och konferensanläggningar. Anläggningar med Green Key ska exempelvis ha en miljöpolicy samt använda energibesparande lösningar, ha åtgärder på plats för att minska vattenförbrukningen samt att kemikalieinnehållet i hygienprodukter samt rengöringsmedel följer uppsatta regler. Vidare ställs krav på andel ekologiska, rättvisemärkta och eller lokalproducerade livsmedel. Läs mer om Green Key här och här.