Information om avvikelser kring planerade evenemang i samband med covidrestriktioner

23 december införs en rad nya coronaåtgärder för att minska smittspridningen av covid 19. De nya åtgärderna innebär bland annat att bara sittande publik tillåts på evenemang med fler än 20 deltagare och att det på evenemang med fler än 500 personer krävs både vaccinationsbevis samt en meters avstånd mellan sällskap som får innehålla max 8 personer. De nya restriktionerna kommer att påverka en del av Visit Linköping & Co:s planerade evenemang i Linköping Konsert & Kongress under resten av 2021 och början av 2022. Exempelvis är lokalerna för små för att kunna genomföra evenemang på 500 personer eller fler om vi samtidigt ska följa kraven på avstånd mellan sällskapen. Det innebär att en del evenemang kommer att behöva flyttas, eller genomföras med max 500 personer i publiken. I Saab arena finns evenemang planerade från och med februari och information angående dessa får vi återkommer till efter nyår.

Informationen som finns på länken nedan gäller Visit Linköping & Co:s evenemang under december och januari. Alla biljettköpare till evenemang som påverkas kommer att kontaktas via mejl och vi kommer också att efterhand uppdatera länken nedan samt om varje enskilt evenemang på visitlinkoping.se och konsertkongress.se.

Läs mer här