Trädgårdsföreningen i Linköping

Fem tips på hur du kan göra ditt möte mer hållbart

Det blir allt viktigare för företag att ta hänsyn till miljö och hållbarhet när det kommer till att planera en konferens, kick-off eller andra möten. Vi på Linköping Konsert & Kongress menar att alla kan göra något och har därför satt ihop en lista på fem tips på hur ditt nästa möte kan bli ännu mer hållbart. 

Minska pappret och öka det digitala

Med små medel är det enkelt att arrangera möten som inte gör så stora avtryck på klimatet. Tänk mer digitalt! Det gäller allt från att samla in underlag inför ditt möte, såsom mötesinbjudan, deltagarnärvaro eller allergier och särskilda behov till den utrustning deltagarna behöver väl på plats.

Ni kan till exempel använda er utav ert intranät eller Google Forms för att samla in information från besökarna eller delge information via till exempel ett nyhetsbrev på mailen.

Trycksaker som till exempel programblad, menyer eller artiklar till konferensen kan med fördel skickas ut digitalt innan mötet och likaså gällande dokumentation och anteckningar efter mötets slut. På så sätt sparar ni en hel del på miljön! Om utskrivning av papper är nödvändigt så är Svanenmärkt papper att föredra.

Minska på transporterna

Transporter till och från ditt event är det som har störst klimatpåverkan av alla mötets olika komponenter. För att minska denna miljöbov finns det flera saker du kan tänka på redan i planeringsstadiet.

Uppmuntra till samåkning för de personer som behöver ta bil till platsen eller boka in bussresor för större avdelningar. Du kan också boka tåg istället för flyg till både deltagare och inbjudna talare om möjligheten finns.

Att välja en anläggning med bra knytpunkt för kollektivtrafik är också ett sätt att uppmuntra deltagarna att välja ett mer hållbart transportalternativ! 

Grön mat är god mat! 

Maten kan stå för en stor del av miljöpåverkan under en konferens och allt fler företag ser sig därför om efter andra alternativ som är mer hållbara och klimatsmarta. Genom att erbjuda en ekologisk meny med närproducerade och närodlade råvaror minskar ni klimatpåverkan konkret.

Att endast erbjuda vegetarisk kost under dagen är också ett riktigt bra alternativ då produktionen av kött står för cirka 15 % av världens totala utsläpp av växthusgaser. Glöm heller inte att säga nej tack till buteljerat vatten och ja tack till vatten från kranen för att spara ytterligare på miljön.

Välj en miljöcertifierad konferensanläggning

Nu finns det många bra miljövänliga alternativ när det kommer till bokningen av din nästa konferens. Ett av dem är att välja en miljöcertifierad anläggning. Du får ut minst lika mycket av dina konferensdagar, men med lite bättre samvete.

Kraven för att få miljöcertifiering är hårda. Till exempel kräver certifieringen Green Key att anläggningen formulerat en miljöpolicy, har energi- och vattenbesparande lösningar samt miljömärkta städprodukter.

Personalen ska också regelbundet utbildas om miljö-och hållbarhetsfrågor. Svanens miljömärke kan ni också se er runt efter. Den innebär bland annat att verksamheten jobbar aktivt med att minska sin energiförbrukning, avfallsmängder och vattenförbrukning.

Vad gäller restauranger så ska en hög andel råvaror vara ekologiska och hållbara. En enkel fråga att ställa till konferensanläggningen inför ditt möte kan därför vara var maten kommer från och vad som serveras under dagen, fall vattnet som serveras kommer på flaska eller från kranen eller vilken utbildning personalen har i hållbarhetsfrågor.

Kort sagt - leta efter miljömärkningar när du bokar ditt nästa möte!

Verka för mångfald, tillgänglighet och acceptans

Hållbara möten handlar inte bara om miljön utan också mycket om den sociala biten. Redan i planeringsfasen är det viktigt att ta hänsyn till alla deltagare med eller utan särskilda behov, oavsett kön, sexuell läggning, ålder eller etnisk bakgrund.

Det gäller att tänka brett och tillgänglighetsanpassa med grundläggande medel som till exempel teckentolk, hörslinga eller ramper, men att inte enbart fokusera på eventuella funktionsvariationer. Kolla upp vad målgruppen är inför mötet och anpassa aktiviteter efter det för att alla ska känna sig inkluderade och accepterade.

Är du intresserad av flera hållbara idéer inför ditt nästa möte? Vi på Linköping Konsert & Kongress hjälper dig gärna! 

 


Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få tillgång till tips och tricks som får ditt nästa evenemang att nå nya nivåer.

Publicerad: 23 april 2019