Kundcase från Linköping Konsert & Kongress: TV4's Statsministerduell

TV4:s Statsministerduell – Den sista valduellen i direktsänd TV

Dagen före valet, 8 september 2018, direktsände TV4 sin sista valduell mellan de två statsministerkandidaterna i Crusellhallen i Linköping Konsert & Kongress. Samma dag sändes också Nyhetsmorgon från Stora torget i Linköping. Planeringen för statsministerduellen påbörjades redan i början av året då TV4 ville genomföra stor del av sin valbevakning ute i landet och vände sig till Visit Linköping & Co för att få förslag på sändningsplatser i Linköping. Efter en noggrann utvärdering av de sändningstekniska, estetiska och säkerhetsmässiga förutsättningarna på totalt 15 platser i staden föll valet på Linköping Konsert & Kongress.

Crusellhallen var inte anpassad för de krav som direktsändningar i TV ställer och anpassningar behövde därför göras i lokalen för att genomföra produktionen. Byggtiden var tajt och TV4:s produktionsteam tillsammans med personal på Linköping Konsert & Kongress arbetade många av dygnets alla timmar för att hinna rigga lokalen. Bland annat byggdes scengolvet ut och podier för programledarna byggdes bland publiken. Scenbakgrunder sattes upp och en stor mängd ljus- och kamerautrustning hängdes upp i taket. Publikutrymmen i Linköping Konsert & Kongress brandades i TV 4:s profil för att skapa en helhetskänsla i evenemanget.

Då en statsministerduell dagen före valet är ett högriskevenemang genomfördes också en rigorös säkerhetsplanering som påbörjades flera månader före genomförandet. Visit Linköping & Co hade ett nära samarbete med TV4:s säkerhetsansvarige, den lokala polismyndigheten och säkerhetspolisen för att säkerställa säkerheten för såväl produktionen, publiken och politikerna. Visit Linköping & Co:s långa erfarenhet av publikflöden och insläpp var också värdefullt då det var viktigt att publiken satt på sina platser i god tid och säkerhetskontroller skulle genomföras vid insläpp.

Sändningen blev lyckad och Crusellhallen var vackrare än någonsin tidigare. Evenemanget avlöpte på ett tryggt och lugnt sätt för alla inblandade. TV4 hade goda tittarsiffror för sin valbevakning och för Linköping som stad gav Statsministerduellen PR-effekter.

ikon_citat Att arrangera TV4:s statsministerduell i Linköping Konsert & Kongress var en fullträff, dels en fantastisk lokal i Crusellhallen och dels en välorganiserad, lösningsorienterad och tillmötesgående värdorganisation. Utfallet av TV-programmet blev otroligt bra, mycket tack vare stod, hjälp och gott samarbete med Linköping Konsert & Kongress.

Mattias Hägerlund
Projektledare
Valet TV4 2018

Kundcase Statsministerduellen 2018

Hela Linköping Konsert & Kongress brandades i TV4:s profil
för att skapa en helhetskänsla i evenemanget både in- och utvändigt.

Kundcase Statsministerduellen 2018

Jesper Börjesson och Tilde de Paula Eby sände live från
Stora torget i Linköping under TV4:s Nyhetsmorgon.

 

september 2018Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta mig och berätta om ditt nästa möte!

kontaktperson-lotta-hoffsten

Lotta Hoffsten
Telefon: 013-190 00 15
E-mail: charlotta.hoffsten@konsertkongress.se

Se fler kundcase