Svanen

Linköping Konsert & Kongress
- en av Sveriges tre Svanenmärkta dagkonferensanläggningar


Linköping Konsert & Kongress har sedan ett stort antal år tillbaka aktivt arbetat med miljön i fokus för att skapa en välkomnande mötesplats som ser till både gästens och miljöns bästa. Att år 2015 som tredje dagkonferensanläggning i Sverige erhålla Svanens miljlömärke, ser vi som ett bra tecken på att vårt hårda miljöarbete har gett resultat.

Linköping Konsert & Kongress har bland annat ökat andelen ekologiska och närproducerade råvaror och sett över avfallshantering samt energi- och vattenanvändning. Inköp har fokuserats mot miljömärkta varor och anläggningen har bytt ut vattenflaskor till vattenautomater. Listan kan göras lång, men som stor mötesarrangör i Sverige ser vi framförallt ett ansvar i att påverka både leverantörer och våra besökare att agera miljömedvetet.

Om Svanen
Svanen är Nordens officiella miljömärke, beslutad av Nordiska Ministerrådet för mer än 25 år sedan. Det är en frivillig, positiv märkning av varor och tjänster. Svanen gör det enkelt för konsumenter att välja de bästa produkterna ur miljösynpunkt. Svanen är också ett verktyg för företag som vill visa sitt miljöarbete och samtidigt bidra till utvecklingen av en hållbar produktion. Läs mer om Svanens miljömärke här.