Information om vaccinpass

Regeringen har beslutat att vaccinationsbevis kan införas för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer inomhus från och med den 1 december 2021. Vi på Visit Linköping & Co kommer att tillämpa vaccinpasset i samband med våra konserter, exempelvis på Konsert & Kongress och Saab arena. Du som köper biljett till evenemang som äger rum efter 1 december bör därför säkerställa att du har ett vaccinationsbevis innan du köper din biljett. Syftet med de nya reglerna är att säkerställa att evenemang ska kunna genomföras även om smittspridningen ökar, samt att skapa trygghet för besökarna. 

Hur kommer kontrollen av vaccinpass att gå till?
Alla över 18 år som besöker en konsert/evenemang på Konsert & Kongress behöver visa giltigt vaccinbevis och legitimera sig i samband med insläppet. Denna kontroll kommer att ske innan du går in i byggnaden vid huvudingången via Konsistoriegatan. Du kan visa ditt vaccinationsbevis digitalt på din telefon eller på papper. Vi kommer att scanna det för att verifiera det. Observera att det endast är ett giltigt vaccinpass som kommer att godtas. Intyg om genomgång infektion eller negativt test kommer inte att gälla.

Vad ska jag tänka på inför mitt konsertbesök?
Se till att du har ett giltigt vaccinpass och ta med det till konserten. (Se nedan om hur du skaffar ett om du saknar). Ha det redo vid kontroll vid ingången tillsammans med legitimation. Glöm inte heller din biljett. Kom i god tid före konserten då det kan bli köbildning vid ingången i samband med kontrollen.

Hur skaffar jag ett vaccinpass?
För att få ett vaccinpass behöver du ha fått två doser vaccin. Senaste dosen ska du ha tagit för minst två veckor sedan. Om du har e-legitimation kan du ladda ner ditt vaccinpass snabbt och enkelt via covidbevis.se.

Saknar du e-legitimation ansöker du hos E-hälsomyndigheten. Tänk på att detta kan ta lite tid, så ansök i god tid.

Om jag saknar vaccinpass – kan jag återlösa min biljett?
Vi kan inte ge ett enhetligt svar på denna fråga då det är många olika konsertarrangörer som hyr in sig i våra lokaler. Det är upp till varje enskild konsertarrangör att avgöra och i dagsläget kan vi inte ge närmare information om detta.

Vad gäller för möten, konferenser och företagsevent?
Vaccinpass gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för över 100 personer. Konferenser och företagsevent betraktas i lagens mening som slutna sällskap och omfattas inte av dessa regler. Vi  kommer därför inte att kräva vaccinpass vid denna typ av tillställningar om inte konferensarrangörer själva väljer att göra det.

Vi kommer att uppdatera denna webbsida löpande i takt med att vi har mer detaljerad information kring tillämpningen.

Länk till e-Hälsomyndighetens frågor och svar om covidbevis.